Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.09.2017.12.11.36_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-09-15 12:11:36
2 18.09.2017.14.59.53_OGA_OSZENIE_O_ZMIANIE_OGA_OSZENIA.pdf 2017-09-18 14:59:53
3 20.09.2017.15.49.52_OGA_OSZENIE_O_ZMIANIE_OGA_OSZENIA_1.pdf 2017-09-20 15:49:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.09.2017.11.09.02_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:09:02 43 razy
2 15.09.2017.11.10.21_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:10:21 12 razy
3 15.09.2017.11.10.31_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:10:31 13 razy
4 15.09.2017.11.10.50_ZaA__4_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:10:50 11 razy
5 15.09.2017.11.11.02_ZaA__5_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:11:02 12 razy
6 15.09.2017.11.11.17_ZaA__6_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:11:17 12 razy
7 15.09.2017.11.11.25_ZaA__7_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:11:25 12 razy
8 15.09.2017.11.11.43_ZaA__8_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:11:43 11 razy
9 15.09.2017.11.11.52_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:11:52 12 razy
10 15.09.2017.11.13.23_Projekt_utwardzenie_powierzchni_gruntu_na_dziaA_ce_w_Dziwnowie.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 11:13:23 27 razy
11 18.09.2017.15.00.32_decyzja_na_wycinkA__drzew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:00:32 61 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.09.2017.14.59.24_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 14:59:24
Wynik postępowania
1 03.10.2017.12.33.12_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2017-10-03 12:33:12
Informacja z otwarcia ofert
1 02.10.2017.13.44.58_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-10-02 13:44:58