Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.09.2017.17.02.00_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-09-11 17:02:00
2 25.09.2017.14.35.07_OGA_OSZENIE_O_ZMIANIE_OGA_OSZENIA.pdf 2017-09-25 14:35:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.09.2017.19.05.58_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:05:58 37 razy
2 11.09.2017.19.11.51_zaA__1_-_PFU_+_KONCEPCJA.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:11:51 38 razy
3 11.09.2017.19.17.30_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:17:30 18 razy
4 11.09.2017.19.18.33_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:18:33 15 razy
5 11.09.2017.19.20.11_ZaA__4_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:20:11 14 razy
6 11.09.2017.19.21.12_ZaA__5_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:21:12 16 razy
7 11.09.2017.19.22.21_ZaA__6_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:22:21 18 razy
8 11.09.2017.19.22.57_ZaA__7_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:22:57 17 razy
9 11.09.2017.19.23.55_ZaA__8_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-11 19:23:55 14 razy
10 12.09.2017.14.55.35_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-12 14:55:35 71 razy
11 12.09.2017.14.57.09_zaA_A_czniki_do_koncepcji.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-12 14:57:09 22 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.09.2017.14.36.16_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-25 14:36:16
2 25.09.2017.15.55.40_WyjaA_nienia_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-25 15:55:40
Wynik postępowania
1 02.10.2017.09.57.29_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-10-02 09:57:29
Udzielenie zamówienia
1 23.10.2017.09.25.40_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-10-23 09:25:40
Informacja z otwarcia ofert
1 28.09.2017.16.05.39_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-09-28 16:05:39