Przewozy dzieci szkolnych 2017/2018.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.07.2017.08.40.42_OgA_oszenie_-_dowozy_dzieci_do_przedszkola_i_szkA_A__2017_-_2018.pdf 2017-07-19 08:40:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.07.2017.08.40.42_SIWZ-dowA_z_uczniA_wi_2017-2018.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:40:42 56 razy
2 19.07.2017.08.40.58_ZAA_A_CZNIK_NR_1-TRASY_DOWOZU_2017-2018.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:40:58 55 razy
3 19.07.2017.08.41.58_ZAA_A_CZNIK_NR_2-_oferta_2017-2018.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:41:58 56 razy
4 19.07.2017.08.42.39_ZAA_A_CZNIK_NR_3_-UMOWA.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:42:39 54 razy
5 19.07.2017.08.42.47_ZAA_A_CZNIK_NR_4_-_oA_wiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:42:47 55 razy
6 19.07.2017.08.42.58_ZAA_A_CZNIK_NR_5_Wykaz_wykonanych_usA_ug.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:42:58 55 razy
7 19.07.2017.08.43.13_ZAA_A_CZNIK_NR_6_wykaz_sprzA_tu.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:43:13 55 razy
8 19.07.2017.08.43.21_ZAA_A_CZNIK_NR_7_Wykaz_osA_b.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 08:43:21 56 razy
Wynik postępowania
1 31.07.2017.08.13.16_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty206.pdf 2017-07-31 08:13:16
Udzielenie zamówienia
1 10.08.2017.12.56.39_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_216.pdf 2017-08-10 12:56:39