Rozbudowa mariny w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.06.2017.20.47.30_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-06-06 20:47:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.06.2017.21.19.42_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 21:19:42 79 razy
2 06.06.2017.21.28.29_PFU_PDF.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 21:28:29 76 razy
3 06.06.2017.22.01.58_ZaA__2_-_badania_geotechniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:01:58 51 razy
4 06.06.2017.22.05.21_ZaA__4_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:05:21 53 razy
5 06.06.2017.22.07.40_ZaA__5_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:07:40 55 razy
6 06.06.2017.22.10.46_ZaA__6_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:10:46 52 razy
7 06.06.2017.22.12.03_ZaA__7_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:12:03 50 razy
8 06.06.2017.22.17.22_ZaA__8_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:17:22 54 razy
9 06.06.2017.22.18.55_ZaA__9_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 22:18:55 51 razy
10 07.06.2017.09.19.27_ZaA__3_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-07 09:19:27 49 razy
11 14.06.2017.15.17.45_ZaA__10_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-14 15:17:45 2 razy
Wynik postępowania
1 29.06.2017.15.04.47_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-06-29 15:04:47
Udzielenie zamówienia
1 21.07.2017.12.03.17_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-07-21 12:03:17
Informacja z otwarcia ofert
1 21.06.2017.12.24.38_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-06-21 12:24:39
2 22.06.2017.08.27.41_informacja_z_otwarcia_ofert_-_KOREKTA.pdf 2017-06-22 08:27:41