Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.05.2017.16.37.02_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-05-10 16:37:03
2 23.05.2017.15.26.55_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2017-05-23 15:26:55
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.05.2017.16.37.03_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:37:03 45 razy
2 10.05.2017.16.37.20_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:37:20 15 razy
3 10.05.2017.16.37.28_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:37:28 13 razy
4 10.05.2017.16.37.44_ZaA__4_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:37:44 11 razy
5 10.05.2017.16.37.52_ZaA__5_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:37:52 10 razy
6 10.05.2017.16.38.00_ZaA__6_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:38:00 15 razy
7 10.05.2017.16.38.07_ZaA__7_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:38:07 10 razy
8 10.05.2017.16.38.15_ZaA__8_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:38:15 12 razy
9 10.05.2017.16.38.27_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:38:27 13 razy
10 projekt_komandorska_dziwna.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:42:57 33 razy
11 projekt_spadochroniarzy_polskich.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:42:57 34 razy
Wynik postępowania
1 01.06.2017.12.16.14_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-06-01 12:16:14
Udzielenie zamówienia
1 28.06.2017.11.05.57_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-06-28 11:05:57
Informacja z otwarcia ofert
1 25.05.2017.14.50.28_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-05-25 14:50:28