Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.04.2017.16.35.33_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-04-14 16:35:33
2 21.04.2017.10.43.42_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2017-04-21 10:43:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.04.2017.16.35.33_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:35:33 107 razy
2 14.04.2017.16.35.56_ZaA_A_cznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:35:56 72 razy
3 14.04.2017.16.36.08_ZaA_A_cznik_nr_2_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:36:08 54 razy
4 14.04.2017.16.36.17_ZaA_A_cznik_nr_3_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:36:17 54 razy
5 14.04.2017.16.36.35_ZaA_A_cznik_nr_4_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:36:35 55 razy
6 14.04.2017.16.36.42_ZaA_A_cznik_nr_5_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:36:42 52 razy
7 14.04.2017.16.36.49_ZaA_A_cznik_nr_6_-_wykaz_zrealizowanych_zamowien.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:36:49 55 razy
8 14.04.2017.16.36.57_Zalacznik_nr_7_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:36:57 139 razy
9 14.04.2017.16.37.04_Zalacznik_nr_8_-_projekt_umowy_uzyczenia_nieruchomosci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 16:37:04 164 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.04.2017.10.00.33_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-21 10:00:33
Wynik postępowania
1 12.05.2017.13.15.33_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-05-12 13:15:33
Udzielenie zamówienia
1 29.06.2017.12.00.54_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-06-29 12:00:54
Informacja z otwarcia ofert
1 25.04.2017.15.23.07_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-04-25 15:23:08