Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.04.2017.14.52.00_OgA_oszenie.pdf 2017-04-13 14:52:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.04.2017.14.52.00_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:52:00 84 razy
2 13.04.2017.14.54.12_Opis_PBW_Dziwna_i_Komandorska_do_SP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:54:12 136 razy
3 13.04.2017.14.54.26_RYS_0_ul_Dziwna_i_ul_Komandorska_mapa_poglA_dowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:54:26 72 razy
4 13.04.2017.14.54.56_RYS_1_plan_syt-wys_ZAMIENNY_2017-03-20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:54:56 95 razy
5 13.04.2017.14.55.10_RYS_2__Profil_KS_ZAMIENNY_2017-03-01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:55:10 75 razy
6 13.04.2017.14.55.20_RYS_3_profil_ks.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:55:20 70 razy
7 13.04.2017.14.55.31_RYS_4_profile_ks.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:55:31 68 razy
8 13.04.2017.14.55.47_RYS_5_profile_ks.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:55:47 69 razy
9 13.04.2017.14.55.55_RYS_6__Profil_KS_ZAMIENNY_2017-04-07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:55:55 76 razy
10 13.04.2017.14.56.04_RYS_7__Profil_KS_ZAMIENNY_2017-03-01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:56:04 75 razy
11 13.04.2017.14.56.13_RYS_8_rurociA_g_tA_oczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:56:13 71 razy
12 13.04.2017.14.56.24_RYS_9_profil_wod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:56:24 67 razy
13 13.04.2017.14.56.35_RYS_10_profil_wod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:56:35 69 razy
14 13.04.2017.14.56.45_RYS_11_profil_wod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:56:45 69 razy
15 13.04.2017.14.56.54_RYS_12__Profil_WOD_ZAMIENNY_2017-03-01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:56:54 69 razy
16 13.04.2017.14.57.04_RYS_13__Profil_WOD_ZAMIENNY_2017-04-07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:57:04 70 razy
17 13.04.2017.14.57.15_RYS_14_wA_zA_y_wodociA_gowe_ZAMIENNY_2017-03-01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:57:15 72 razy
18 13.04.2017.14.57.27_RYS_15__studnia_rozprA_A_na.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:57:27 74 razy
19 13.04.2017.14.57.38_RYS_16_studnia_osadnikowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:57:38 72 razy
20 13.04.2017.14.57.56_Opis_BIOZ_Dziwna_i_Komandorska_do_SP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:57:56 89 razy
21 13.04.2017.14.58.31_Przedmiar_robot_-_sieci_wod_-_kan_Dziwna_Komandorska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:58:31 83 razy
22 13.04.2017.14.59.13_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:59:13 71 razy
23 13.04.2017.14.59.20_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:59:20 64 razy
24 13.04.2017.14.59.27_ZaA__4_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:59:27 66 razy
25 13.04.2017.14.59.37_ZaA__5_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:59:37 66 razy
26 13.04.2017.14.59.46_ZaA__6_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 14:59:46 66 razy
27 13.04.2017.15.06.40_ZaA__7_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:06:40 66 razy
28 13.04.2017.15.06.48_ZaA__8_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:06:48 66 razy
29 20.04.2017.12.43.23_STWiORB_str_tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-20 12:43:23 1 raz
30 20.04.2017.12.43.35_STWiORB.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-20 12:43:35 1 raz
31 21.04.2017.15.06.32_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-21 15:06:32 3 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.04.2017.13.39.15_wyjasnienia_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 13:39:15
Wynik postępowania
1 19.05.2017.14.52.26_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-05-19 14:52:26
Udzielenie zamówienia
1 01.06.2017.13.39.21_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_(2).pdf 2017-06-01 13:39:21
Informacja z otwarcia ofert
1 28.04.2017.12.52.35_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-04-28 12:52:35
2 04.05.2017.13.12.44_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-05-04 13:12:44