Zagospodarowanie parku przy ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.04.2017.14.32.07_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-04-06 14:32:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.04.2017.14.59.02_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 14:59:02 113 razy
2 06.04.2017.16.01.04_projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:01:04 116 razy
3 06.04.2017.16.08.25_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:08:25 88 razy
4 06.04.2017.16.08.39_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:08:39 84 razy
5 06.04.2017.16.08.49_ZaA__4_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:08:49 82 razy
6 06.04.2017.16.09.10_ZaA__5_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:09:10 83 razy
7 06.04.2017.16.09.18_ZaA__6_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:09:18 83 razy
8 06.04.2017.16.09.28_ZaA__7_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:09:28 87 razy
9 06.04.2017.16.09.36_ZaA__8_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:09:36 83 razy
10 06.04.2017.16.18.42_ZaA__9_-_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-06 16:18:42 87 razy
Wynik postępowania
1 27.04.2017.08.17.23_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-04-27 08:17:23
Udzielenie zamówienia
1 12.05.2017.11.13.41_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-05-12 11:13:41
Informacja z otwarcia ofert
1 21.04.2017.12.15.14_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-04-21 12:15:14