Przebudowa ul. Spacerowej w Łukęcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.03.2017.15.09.04_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-03-24 15:09:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.03.2017.21.32.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:32:29 111 razy
2 24.03.2017.21.35.08_opis_techniczny_ul._Spacerowa_A_ukA_cin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:35:08 212 razy
3 24.03.2017.21.35.25_Rys_Nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:35:25 96 razy
4 24.03.2017.21.35.44_Rys_Nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:35:44 90 razy
5 24.03.2017.21.36.07_Rys_Nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:36:07 96 razy
6 24.03.2017.21.36.20_Rys_Nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:36:20 83 razy
7 24.03.2017.21.36.31_Rys_Nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:36:31 87 razy
8 24.03.2017.21.36.41_Wykaz_zjazdA_w_ul_Spacerowa_A_ukA_cin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:36:41 88 razy
9 24.03.2017.21.37.15_Plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:37:15 226 razy
10 24.03.2017.21.37.33_PrzekrA_j_konstrukcyjny_-_lokalizacja_wpustu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:37:33 100 razy
11 24.03.2017.21.37.46_PrzekrA_j_konstrukcyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:37:46 88 razy
12 24.03.2017.21.38.01_SzczegA_A__drenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:38:01 114 razy
13 24.03.2017.21.38.17_SzczegA_A__wpustu_deszczowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:38:17 88 razy
14 24.03.2017.21.38.32_WSPA_A_RZA_DNE_WPUSTA_W.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:38:32 84 razy
15 24.03.2017.21.39.05_SST_Lukecin_Przebudowa_ulic_Lesna_Sloneczna_Spacerowa_Uzdrowiskowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:39:05 102 razy
16 24.03.2017.21.39.17_SST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:39:17 263 razy
17 24.03.2017.21.40.27_Przedmiar_ul._Spacerowa_m._A_ukA_cin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:40:27 222 razy
18 24.03.2017.21.41.31_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:41:31 80 razy
19 24.03.2017.21.41.54_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:41:54 80 razy
20 24.03.2017.21.43.51_ZaA__4_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:43:51 80 razy
21 24.03.2017.21.45.59_ZaA__5_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:45:59 81 razy
22 24.03.2017.21.47.17_ZaA__6_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 21:47:17 87 razy
23 24.03.2017.22.07.53_ZaA__7_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 22:07:53 86 razy
24 24.03.2017.22.16.57_ZaA__8_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 22:16:57 80 razy
25 24.03.2017.23.04.37_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-24 23:04:37 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.04.2017.15.01.46_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-05 15:01:46
2 05.04.2017.15.02.02_poprawiony_przedmiar_ul._Spacerowa_w_A_ukA_cinie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-05 15:02:02
Wynik postępowania
1 19.04.2017.14.46.08_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-04-19 14:46:08
Udzielenie zamówienia
1 25.04.2017.13.35.56_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-04-25 13:35:56
Informacja z otwarcia ofert
1 10.04.2017.12.35.58_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-04-10 12:35:59