Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.03.2017.21.39.25_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-03-03 21:39:25
2 10.03.2017.14.02.03_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2017-03-10 14:02:03
3 20.03.2017.14.56.35_Ogloszenie_II_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2017-03-20 14:56:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.03.2017.22.14.45_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:14:45 119 razy
2 03.03.2017.22.23.07_ZaA_A_cznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:23:07 71 razy
3 03.03.2017.22.23.56_ZaA_A_cznik_nr_2_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:23:56 66 razy
4 03.03.2017.22.26.37_ZaA_A_cznik_nr_3_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:26:37 67 razy
5 03.03.2017.22.28.33_ZaA_A_cznik_nr_4_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:28:33 62 razy
6 03.03.2017.22.32.00_ZaA_A_cznik_nr_5_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:32:00 62 razy
7 03.03.2017.22.36.38_ZaA_A_cznik_nr_6_-_wykaz_zrealizowanych_zamowien.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:36:38 61 razy
8 03.03.2017.22.57.53_ZaA_A_cznik_nr_7_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:57:53 87 razy
9 03.03.2017.22.58.22_ZaA_A_cznik_nr_8_-_umowa_uA_yczenia_Bazy_RatownikA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 22:58:22 161 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.03.2017.12.47.30_ZMIANA_SIWZ_-Obsluga_ratownicza_plaz_strzezonych_w_Gminie_DziwnA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-10 12:47:30
2 10.03.2017.12.48.17_ZMIANA_ZaA_A_cznik_nr_7_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-10 12:48:17
3 17.03.2017.14.53.38_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-17 14:53:38
4 17.03.2017.21.48.55_ZMIANA_SIWZ_II_-Obsluga_ratownicza_plaz_strzezonych_w_Gminie_Dziwnow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-17 21:48:55
5 17.03.2017.21.50.16_ZMIANA_II_Zalacznik_nr_7_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-17 21:50:16
6 20.03.2017.14.09.35_ZMIANA_SIWZ_III_-Obsluga_ratownicza_plaz_strzezonych_w_Gminie_Dziwnow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-20 14:09:35
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 10.03.2017.14.02.03_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2017-03-10 14:02:03
2 20.03.2017.14.56.35_Ogloszenie_II_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2017-03-20 14:56:35
Wynik postępowania
1 11.04.2017.14.01.07_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_potepowania.pdf 2017-04-11 14:01:07
Informacja z otwarcia ofert
1 24.03.2017.13.30.50_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-03-24 13:30:50