Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.11.2016.10.15.52_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-11-09 10:15:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.11.2016.11.30.12_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 11:30:12 181 razy
2 09.11.2016.11.46.21_ZaA_A_cznik_nr_1_SzczegA_A_owy_OPZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 11:46:21 163 razy
3 09.11.2016.12.10.33_ZaA_A_cznik_nr_2_Form.ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 12:10:33 147 razy
4 09.11.2016.12.19.49_ZaA_A_cznik_nr_3_Formularz_Jednolitego_Europejskiego_Dokumentu_ZamA_wienia_(JEDZ).doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 12:19:49 151 razy
5 09.11.2016.12.24.34_ZaA_A_cznik_nr_4_Grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 12:24:34 147 razy
6 09.11.2016.12.27.54_ZaA_A_cznik_nr_5_ZobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 12:27:54 149 razy
7 09.11.2016.12.28.32_ZaA_A_cznik_nr_6_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 12:28:32 147 razy
8 09.11.2016.12.29.28_ZaA_A_cznik_nr_7_wykaz_narzA_dzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 12:29:28 149 razy
9 09.11.2016.14.05.09_ZaA_A_cznik_nr_8_WzA_r_umowy_powierzenia_danych_osobowych.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 14:05:09 146 razy
10 09.11.2016.15.28.48_ZaA_A_cznik_nr_9_OWU.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 15:28:48 156 razy
11 09.11.2016.15.29.28_ZaA_A_cznik_nr_10_Wykaz_pojemnikA_w_i_workA_w_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 15:29:28 279 razy
12 09.11.2016.15.30.02_ZaA_A_cznik_nr_11_PrzykA_ady_pojemnikA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 15:30:02 149 razy
13 09.11.2016.15.30.49_ZaA_A_cznik_nr_12_UchwaA_a_nr_XIII-128-2015_w_sprawie_szczegA_A_owego_sposobu_i_zakresu_A_wiadczenia_usA_ug.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 15:30:49 157 razy
14 09.11.2016.15.31.26_ZaA_A_cznik_nr_13_UchwaA_a_nr_XIII-124-2015_w_sprawie_regulaminu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-09 15:31:26 159 razy
Wynik postępowania
1 11.01.2017.14.58.08_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-01-11 14:58:08
Udzielenie zamówienia
1 06.02.2017.15.19.26_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-02-06 15:19:26
Informacja z otwarcia ofert
1 15.12.2016.14.21.58_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2016-12-15 14:21:58