Przewozy dzieci szkolnych 2016/2017.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.06.2016.12.56.08_OgA_oszenie067.pdf 2016-06-29 12:56:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaŁĄcznik_nr_2-_oferta_2016-2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 39 razy
2 zalacznik_nr_6_wykaz_sprzetu.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 33 razy
3 zaŁĄcznik_nr_1-trasy_dowozu_2016-2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 37 razy
4 zalacznik_nr_7_wykaz_osob.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 36 razy
5 zaŁĄcznik_nr_4_-_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 38 razy
6 siwz-dowoz_uczniowi_2016-2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 44 razy
7 zaŁĄcznik_nr_3-umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 34 razy
8 zalacznik_nr_5_wykaz_wykonanych_uslug.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 12:56:08 39 razy
Wynik postępowania
1 07.07.2016.14.46.51_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty070.pdf 2016-07-07 14:46:51
Udzielenie zamówienia
1 11.07.2016.13.11.29_Przewozy_dzieci_szkolnych_2016-2017072.pdf 2016-07-11 13:11:29