Ogłoszenie Wykonanie prac związanych z renowacją studni głębinowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie.pdf 2007-08-09 13:57:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-08-09 13:55:45 67 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-09-19 11:30:35