Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i bieżące utrzymanie oznakowania dróg na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.05.2016.09.51.38_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-05-05 09:51:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.05.2016.11.01.39_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:01:39 105 razy
2 05.05.2016.11.02.48_zaA_._nr_1_-_zakres_zadaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:02:48 85 razy
3 05.05.2016.11.03.00_zaA_._nr_2_-_formularz_ofertowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:03:00 77 razy
4 05.05.2016.11.03.13_zaA_._nr_3_-_formularz_cenowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:03:13 69 razy
5 05.05.2016.11.03.29_zaA_._nr_4_-_oA_w._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:03:29 71 razy
6 05.05.2016.11.03.48_zaA_._nr_5_-_oA_w._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:03:48 64 razy
7 05.05.2016.11.03.57_zaA_._nr_6_-_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:03:57 66 razy
8 05.05.2016.11.04.13_zaA_._nr_7_-_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:04:13 75 razy
9 05.05.2016.11.05.26_zaA_._nr_8_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 11:05:26 71 razy
10 05.05.2016.13.57.17_zaA_._nr_9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 13:57:17 29 razy
Wynik postępowania
1 31.05.2016.15.24.03_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2016-05-31 15:24:03
Udzielenie zamówienia
1 15.06.2016.14.17.22_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-06-15 14:17:22