Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.04.2016.15.14.36_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-04-26 15:14:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.04.2016.15.17.56_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:17:56 77 razy
2 26.04.2016.15.18.40_zaA_A_cz._nr_1_-_zakres_zadaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:18:40 64 razy
3 26.04.2016.15.19.19_zaA_A_cz._nr_2_-_form._ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:19:19 58 razy
4 26.04.2016.15.19.48_zaA_A_cz._nr_3_-_oA_w._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:19:48 59 razy
5 26.04.2016.15.20.06_zaA_A_cz._nr_4_-_oA_w._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:20:06 54 razy
6 26.04.2016.15.20.17_zaA_A_cz._nr_5_-_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:20:17 55 razy
7 26.04.2016.15.20.48_zaA_A_cz._nr_6_-_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:20:48 60 razy
8 26.04.2016.15.21.02_zaA_A_cz._nr_7_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:21:02 53 razy
9 26.04.2016.15.24.10_zaA_A_cz._nr_8_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-26 15:24:10 101 razy
Wynik postępowania
1 11.05.2016.09.52.22_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-05-11 09:52:22
Udzielenie zamówienia
1 24.05.2016.12.58.53_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-05-24 12:58:53