Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.04.2016.13.08.11_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-04-15 13:08:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.04.2016.13.09.04_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:09:04 49 razy
2 15.04.2016.13.11.15_zaA_A_cz._nr_1_-_zakres_zadaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:11:15 47 razy
3 15.04.2016.13.13.35_zaA_A_cz._nr_2_-_form._ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:13:35 35 razy
4 15.04.2016.13.14.48_zaA_A_cz._nr_3_-_oA_w._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:14:48 35 razy
5 15.04.2016.13.15.20_zaA_A_cz._nr_4_-_oA_w._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:15:20 36 razy
6 15.04.2016.13.15.55_zaA_A_cz._nr_5_-_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:15:55 41 razy
7 15.04.2016.13.16.47_zaA_A_cz._nr_6_-_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:16:47 34 razy
8 15.04.2016.13.18.29_zaA_A_cz._nr_7_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 13:18:29 33 razy
9 15.04.2016.15.24.33_zaA_A_cz._nr_8_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 15:24:33 53 razy
Wynik postępowania
1 26.04.2016.14.07.11_zawiadomienie_u_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2016-04-26 14:07:11