Przebudowa ul. Kaprala Koniecznego i ul. Szosowej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.03.2016.15.54.43_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-03-04 15:54:43
2 17.03.2016.13.41.03_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-03-17 13:41:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.03.2016.15.57.43_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 15:57:43 209 razy
2 04.03.2016.16.00.11_ZaA__2_-_form._ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:00:11 148 razy
3 04.03.2016.16.01.01_ZaA__3_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:01:01 142 razy
4 04.03.2016.16.01.37_ZaA__4_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:01:37 134 razy
5 04.03.2016.16.01.58_ZaA__5a_-_oA_w._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:01:58 144 razy
6 04.03.2016.16.02.08_zaA__5b_-_oA_w.24.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:02:08 138 razy
7 04.03.2016.16.02.28_ZaA__5c_-_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:02:28 139 razy
8 04.03.2016.16.03.53_ZaA__6_-_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-04 16:03:53 182 razy
9 08.03.2016.12.45.49_ZaA__1_-_projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-03-08 12:45:49 156 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.03.2016.08.48.29_odpowiedAo_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-10 08:48:29
2 17.03.2016.13.23.22_odpowiedzi_na_zapytania_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:23:22
3 17.03.2016.13.23.51_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_1_-_ZgA_oszenie_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:23:51
4 17.03.2016.13.24.20_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_2_-_SST_D-04_08_01_Warstwa_wyrA_wnawcza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:24:20
5 17.03.2016.13.24.42_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_3_-_warstwa_wyrA_wnawcza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:24:42
6 17.03.2016.13.24.59_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_4_-_frezowanie_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:24:59
7 17.03.2016.13.25.11_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_5_-_wykaz_wjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:25:11
8 17.03.2016.13.25.27_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_6a_-_SST_D-04_04_00_Podbudowa__Wymagania_ogA_lne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:25:27
9 17.03.2016.13.25.43_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_6b_-_SST_D-04_04_01_Podbudowa_z_kruszyw_naturalnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:25:43
10 17.03.2016.13.26.17_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_7a_-_staA_a_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:26:17
11 17.03.2016.13.26.40_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_7b_-_zmiana_staA_ej_organizacji_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:26:40
12 17.03.2016.13.27.10_odpowiedzi_II_-_ZaA_A_cznik_nr_8_-_uzupeA_nienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:27:10
13 17.03.2016.13.30.43_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 13:30:43
14 22.03.2016.13.49.27_odpowiedzi_na_zapytania_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-22 13:49:27
15 23.03.2016.09.25.09_odpowiedzi_na_zapytania_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-23 09:25:09
16 24.03.2016.15.21.12_odpowiedzi_na_zapytania_V.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-24 15:21:12
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 17.03.2016.13.41.21_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-03-17 13:41:21
Wynik postępowania
1 05.04.2016.13.16.04_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-04-05 13:16:04
Udzielenie zamówienia
1 15.04.2016.13.36.21_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-04-15 13:36:21