Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.01.2016.09.44.45_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-01-21 09:44:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.01.2016.09.49.18_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 09:49:18 79 razy
2 21.01.2016.09.52.42_ZaA__1Projekt_+ST_Parking_KoA_cielna_DziwnA_w.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 09:52:42 82 razy
3 21.01.2016.09.54.18_ZaA__2_-_form._ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 09:54:18 47 razy
4 21.01.2016.09.55.14_ZaA__3_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 09:55:14 46 razy
5 21.01.2016.09.59.05_ZaA__4_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 09:59:05 56 razy
6 21.01.2016.09.59.59_ZaA__5a_-_oA_w._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 09:59:59 48 razy
7 21.01.2016.10.01.27_zaA__5b_-_oA_w.24.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 10:01:27 41 razy
8 21.01.2016.10.02.07_ZaA__5c_-_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 10:02:07 48 razy
9 21.01.2016.10.24.13_ZaA__6_-_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-21 10:24:13 50 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.02.2016.11.26.44_odpowiedAo_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-03 11:26:44
Wynik postępowania
1 11.02.2016.13.33.45_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-02-11 13:33:45
Udzielenie zamówienia
1 23.02.2016.11.13.21_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_weinia.pdf 2016-02-23 11:13:21