Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów i jej jednostek organizacyjnych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.01.2016.14.21.09_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-01-14 14:21:09
2 19.02.2016.14.36.50_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-02-19 14:36:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.01.2016.15.19.32_zaA_._1_lista_obiektA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:19:32 213 razy
2 14.01.2016.15.20.28_zaA_._2_formularz_ofertowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:20:28 145 razy
3 14.01.2016.15.20.49_zaA_._3a_osw.22.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:20:49 130 razy
4 14.01.2016.15.21.00_zaA_._3b_osw.24.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:21:00 127 razy
5 14.01.2016.15.21.11_zaA_._3c_grup._kapit..docx Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:21:11 125 razy
6 14.01.2016.15.21.52_zaA_._4_projekty_umA_w.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:21:52 131 razy
7 14.01.2016.15.23.05_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-14 15:23:06 199 razy
8 23.02.2016.13.13.26_AKTUALIZACJA_zaA_._2_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-02-23 13:13:26 10 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.01.2016.08.02.41_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-25 08:02:41
2 04.02.2016.14.41.32_odpowiedzi_na_zapytania_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-04 14:41:32
3 17.02.2016.15.03.06_odpowiedzi_na_zapytania_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-17 15:03:07
4 19.02.2016.14.26.16_odpowiedzi_na_zapytania_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-19 14:26:16
5 19.02.2016.14.30.00_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-19 14:30:00
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 19.02.2016.14.37.02_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-02-19 14:37:02
Wynik postępowania
1 03.03.2016.13.47.36_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2016-03-03 13:47:36
Udzielenie zamówienia
1 05.04.2016.10.37.28_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-04-05 10:37:28