Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.11.2015.15.20.21_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-11-23 15:20:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.11.2015.15.21.12_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:21:12 101 razy
2 23.11.2015.15.23.49_ZaA_A_cznik_nr_1_OPZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:23:49 73 razy
3 23.11.2015.15.24.14_ZaA_A_cznik_nr_2_Form.ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:24:14 71 razy
4 23.11.2015.15.24.32_ZaA_A_cznik_nr_3a_osw.22.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:24:32 67 razy
5 23.11.2015.15.24.43_ZaA_A_cznik_nr_3b_osw.24.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:24:43 65 razy
6 23.11.2015.15.25.00_ZaA_A_cznik_nr_3c_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:25:00 67 razy
7 23.11.2015.15.25.17_ZaA_A_cznik_nr_4_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:25:17 65 razy
8 23.11.2015.15.25.31_ZaA_A_cznik_nr_5_wykaz_sprzA_tu.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:25:31 67 razy
9 23.11.2015.15.27.41_ZaA_A_cznik_nr_6_OWU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:27:41 76 razy
10 23.11.2015.15.28.22_ZaA_A_cznik_nr_7_Wykaz_pojemnikA_w_i_workA_w_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:28:22 68 razy
11 23.11.2015.15.29.07_ZaA_A_cznik_nr_8_Projekt_UchwaA_y_nr_..._szczegA_A_owy_zakres_A_wiadcz_usA_ug.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:29:07 65 razy
12 23.11.2015.15.29.38_ZaA_A_cznik_nr_9_Projekt_UchwaA_y_nr..._regulamin_porzA_dku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-23 15:29:38 63 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.11.2015.15.15.54_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-27 15:15:54
2 27.11.2015.15.16.37_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-27 15:16:37
Wynik postępowania
1 04.12.2015.15.00.55_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-12-04 15:00:55
Udzielenie zamówienia
1 16.12.2015.14.37.03_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2015-12-16 14:37:04