Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z wyposażeniem

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.10.2015.21.43.02_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-10-14 21:43:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.10.2015.21.43.02_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 21:43:02 139 razy
2 14.10.2015.22.33.07_ZaA_._1_oferta_cenowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:33:07 125 razy
3 14.10.2015.22.33.16_ZaA_._2_oA_w._wykluczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:33:16 123 razy
4 14.10.2015.22.33.25_ZaA_._3_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:33:25 124 razy
5 14.10.2015.22.33.37_ZaA_._4_oA_w._warunki.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:33:37 128 razy
6 14.10.2015.22.33.48_ZaA_._5_wykaz_dostaw.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:33:48 125 razy
7 14.10.2015.22.34.03_ZaA_._7_zobowiA_zanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:34:03 123 razy
8 14.10.2015.22.34.26_ZaA_._8_SzczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-14 22:34:26 197 razy
9 15.10.2015.13.08.48_ZaA_._6_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-15 13:08:48 120 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.10.2015.15.25.01_wyjasnienia_siwz_271.12.1.2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-16 15:25:01
Wynik postępowania
1 27.10.2015.15.24.32_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-10-27 15:24:32
Udzielenie zamówienia
1 06.11.2015.15.10.14_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-11-06 15:10:14