Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.10.2015.14.37.29_ogA_oszenie.pdf 2015-10-09 14:37:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.10.2015.15.21.30_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:21:30 175 razy
2 09.10.2015.15.38.11_ZaA_A_cznik_nr_1_OPZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:38:11 174 razy
3 09.10.2015.15.39.00_ZaA_A_cznik_nr_2_Form.ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:39:00 135 razy
4 09.10.2015.15.39.15_ZaA_A_cznik_nr_3a_osw.22.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:39:15 129 razy
5 09.10.2015.15.39.26_ZaA_A_cznik_nr_3b_osw.24.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:39:26 133 razy
6 09.10.2015.15.39.37_ZaA_A_cznik_nr_3c_gr.kapit..doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:39:37 131 razy
7 09.10.2015.15.39.48_ZaA_A_cznik_nr_4_wykaz_uslug.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:39:48 138 razy
8 09.10.2015.15.40.15_ZaA_A_cznik_nr_5_wykaz_sprzetu.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 15:40:15 131 razy
9 12.10.2015.09.15.51_ZaA_A_cznik_nr_6_OWU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-12 09:15:51 137 razy
10 12.10.2015.09.16.19_ZaA_A_cznik_nr_7_Harmonogram_odbioru_odpadA_w_komunalnych_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-12 09:16:19 138 razy
11 12.10.2015.09.16.38_ZaA_A_cznik_nr_8_Wykaz_pojemnikA_w_i_workA_w_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-12 09:16:38 141 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.11.2015.10.19.37_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 10:19:37
2 03.11.2015.10.20.46_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 10:20:46
3 03.11.2015.10.21.37_odpowiedzi_na_zapytania_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 10:21:37
Wynik postępowania
1 19.11.2015.15.40.55_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu.pdf 2015-11-19 15:40:55