Dowóz i odwóz dzieci szkolnych na trasie: Łukęcin-Dziwnówek- Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2007/2008


Dziwnów, 06.07.2007r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający : Zespół Obsługi Oświaty i Kultury

ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów

tel. 0913813763 fax 0913813472

ogłasza przetarg nieograniczony

1. Przedmiot zamówienia :

Dowóz i odwóz dzieci szkolnych na trasie: Łukęcin-Dziwnówek- Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2007/2008

2. Termin realizacji zamówienia :

od 03.09.2007r. do czerwiec 2008r ( dzień zakończenia roku szkolnego ).

3. SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące zamówień można uzyskać u p. Joanny Święcickiej w siedzibie Zamawiającego.

4. Kryteria oceny ofert : cena - 100%.

5. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania oferty.

6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty.

7. Oferty należy składać do dnia 17.07.2007r. do godziny 10-tej.

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2007r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2007-07-06 14:40:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 WARUNKI_ZAMOWIENIA-przewoz_dzieci.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-06 14:40:58 86 razy
2 ZALACZNIK_NR_1-oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-06 14:42:57 70 razy
3 ZALACZNIK_NR_2-oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-06 14:43:12 70 razy
4 Zalacznik_nr_3-umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-06 14:43:31 108 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dowoz.doc 2007-07-17 15:00:39