Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.10.2015.14.49.26_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-10-01 14:49:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.10.2015.15.08.16_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-10-01 15:08:16 190 razy
Wynik postępowania
1 15.10.2015.10.19.42_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-10-15 10:19:42
Udzielenie zamówienia
1 16.10.2015.15.29.26_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2015-10-16 15:29:26