Przebudowa ul. Słonecznej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.09.2015.15.53.08_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-09-23 15:53:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.09.2015.15.53.08_SIWZ.7z Po terminie otwarcia ofert 2015-09-23 15:53:08 147 razy
2 projekt.7z Po terminie otwarcia ofert 2015-09-23 16:02:35 146 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 01.10.2015.14.21.41_SIWZ-zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-01 14:21:41
Wynik postępowania
1 12.10.2015.14.50.59_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-10-12 14:50:59
Udzielenie zamówienia
1 15.10.2015.12.35.52_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-10-15 12:35:52