Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.06.2015.17.04.55_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-06-25 17:04:55
2 01.07.2015.13.47.27_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-07-01 13:47:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.06.2015.17.04.55_SIWZ_-_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:04:55 106 razy
2 25.06.2015.17.05.50_zalacznik_nr_1_-_FO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:05:50 85 razy
3 25.06.2015.17.06.07_zalacznik_nr_2_-_WU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:06:07 80 razy
4 25.06.2015.17.06.18_zalacznik_nr_3_-_PU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:06:18 82 razy
5 25.06.2015.17.06.45_zalacznik_nr_4_-_a24.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:06:45 79 razy
6 25.06.2015.17.06.54_zalacznik_nr_5_-_a22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:06:54 82 razy
7 25.06.2015.17.07.10_zalacznik_nr_6_-_GK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:07:10 54 razy
8 25.06.2015.17.07.46_zalacznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:07:46 78 razy
9 25.06.2015.17.08.01_zalacznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:08:01 77 razy
10 25.06.2015.17.08.21_zalacznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:08:21 76 razy
11 25.06.2015.17.08.29_zalacznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:08:29 79 razy
12 25.06.2015.17.08.42_zalacznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:08:42 79 razy
13 25.06.2015.17.40.44_uchwaA_a_nr_VIII_-75-2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-25 17:40:44 74 razy
14 sprawozdania.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:27:08 83 razy
15 02.07.2015.09.51.08_opinia_RIO_-_moA_liwoA_A__sfinansowania_deficytu_budA_etowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-02 09:51:08 8 razy
16 02.07.2015.09.51.20_opinia_RIO_-_prawodA_owoA_A__planowanej_kwoty_dA_ugu_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-02 09:51:20 6 razy
17 02.07.2015.09.51.43_uchwaA_a_RIO_z_wykonania_budA_etu_za_2014r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-02 09:51:43 8 razy
18 02.07.2015.09.51.52_uchwaA_a_w_sprawie_absolutorium_za_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-02 09:51:52 3 razy
19 03.07.2015.12.17.53_opinia_RIO_-_moA_liwoA_A__spA_aty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-03 12:17:53 7 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 01.07.2015.13.47.28_SIWZ_-_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-01 13:47:28
2 03.07.2015.12.17.53_wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-03 12:17:53
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 01.07.2015.13.47.28_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-07-01 13:47:28
Wynik postępowania
1 13.07.2015.15.25.34_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-07-13 15:25:34
Udzielenie zamówienia
1 22.07.2015.13.39.08_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-07-22 13:39:08