Zakup i montaż (wymiana) instalacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Międzywodziu II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.03.2015.13.11.53_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-03-13 13:11:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 14:03:47 117 razy
Wynik postępowania
1 03.04.2015.13.55.18_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-04-03 13:55:18
Udzielenie zamówienia
1 15.04.2015.13.58.15_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-04-15 13:58:15