Zakup i montaż (wymiana) instalacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.03.2015.15.21.48_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-03-04 15:21:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.03.2015.15.21.48_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:21:48 138 razy
2 zmienione_zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-06 14:44:01 18 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.03.2015.14.43.16_informacja_o_zmianie_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-06 14:43:16
2 10.03.2015.14.47.12_wyjasnienia_siwz_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-10 14:47:12
Wynik postępowania
1 13.03.2015.12.14.19_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2015-03-13 12:14:19