Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.02.2015.16.06.25_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-02-24 16:06:25
2 10.03.2015.15.08.55_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-03-10 15:08:55
3 13.03.2015.10.59.39_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2015-03-13 10:59:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.02.2015.16.06.25_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-24 16:06:25 392 razy
2 dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-24 16:24:45 328 razy
3 26.02.2015.09.05.51_ZaA_._4_oA_w._warunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 09:05:51 92 razy
4 26.02.2015.09.34.16_ZaA_._4_oA_w._warunki.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 09:34:16 79 razy
5 26.02.2015.09.38.45_ZaA_._2_oA_w._wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 09:38:45 65 razy
6 26.02.2015.09.51.14_ZaA_._2_oA_w._wykluczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 09:51:14 65 razy
7 26.02.2015.10.17.07_ZaA_._3_grupa_kapitaA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 10:17:07 68 razy
8 26.02.2015.10.31.16_ZaA_._3_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 10:31:16 65 razy
9 26.02.2015.10.56.40_ZaA_._5_wykaz_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 10:56:40 71 razy
10 26.02.2015.11.09.43_ZaA_._5_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 11:09:43 70 razy
11 26.02.2015.11.30.03_ZaA_._6_wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 11:30:03 62 razy
12 26.02.2015.12.00.17_ZaA_._6_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 12:00:17 73 razy
13 26.02.2015.12.27.26_ZaA_._6a_oA_wiadczenie_o_uprawnieniach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 12:27:26 64 razy
14 26.02.2015.12.53.20_ZaA_._6a_oA_wiadczenie_o_uprawnieniach.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 12:53:20 67 razy
15 26.02.2015.13.18.49_ZaA_._7_wzA_r_zobowiA_zania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 13:18:49 68 razy
16 26.02.2015.13.49.59_ZaA_._7_wzA_r_zobowiA_zania.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 13:49:59 70 razy
17 27.02.2015.08.59.10_ZaA_._12_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-27 08:59:10 94 razy
18 27.02.2015.09.49.37_ZaA_._1_formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-27 09:49:37 97 razy
19 27.02.2015.10.33.59_ZaA_._1_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-27 10:33:59 98 razy
20 27.02.2015.12.53.43_ZaA_._11_SOPZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-27 12:53:43 116 razy
21 jantar_uzupelnienia_elektryki.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 17:14:12 45 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.03.2015.15.35.23_SIWZ_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-10 15:35:23
2 13.03.2015.11.00.26_SIWZ_zmiana_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 11:00:26
3 13.03.2015.16.56.07_wyjaA_nienia_SIWZ_Jantar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 16:56:07
4 13.03.2015.16.56.22_ZaA_._1_formularz_ofertowy_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 16:56:22
5 13.03.2015.16.56.31_ZaA_._11_SOPZ_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 16:56:31
6 13.03.2015.16.57.02_ZaA_._1_formularz_ofertowy_po_zmianach.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-13 16:57:02
7 16.03.2015.14.52.00_zapytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-16 14:52:00
8 17.03.2015.10.59.17_zapytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-17 10:59:17
9 17.03.2015.10.59.31_A-14_DziwnA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-17 10:59:31
10 17.03.2015.10.59.43_A-15_DziwnA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-17 10:59:43
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 10.03.2015.15.10.11_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-03-10 15:10:11
2 13.03.2015.11.00.26_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2015-03-13 11:00:26
Wynik postępowania
1 10.04.2015.15.13.10_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-04-10 15:13:10
Udzielenie zamówienia
1 20.04.2015.09.43.39_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-04-20 09:43:39