Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni w Gminie Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.02.2015.11.50.51_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-02-09 11:50:51
2 12.02.2015.14.36.45_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-02-12 14:36:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.02.2015.11.50.51_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 11:50:51 263 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 12:21:55 243 razy
3 12.02.2015.14.36.45_rys10_zagospodarowanie_PG_A_UKA_CIN.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-12 14:36:45 125 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.02.2015.17.30.18_korekta_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-12 17:30:18
2 12.02.2015.14.50.23_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-12 14:50:23
3 23.02.2015.16.49.07_zapytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-23 16:49:07
Wynik postępowania
1 19.03.2015.13.24.34_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-03-19 13:24:34
Udzielenie zamówienia
1 27.03.2015.12.59.28_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-03-27 12:59:28