Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.11.2014.15.22.59_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-11-28 15:22:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.11.2014.15.23.11_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-28 15:23:11 116 razy
2 28.11.2014.15.23.30_uchwala_nr_lx-646-2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-28 15:23:30 100 razy
3 sprawozdania_iiikw_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 12:52:49 11 razy
4 sprawozdania_ivkw_2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 12:52:49 8 razy
5 02.12.2014.14.20.12_zalacznik_nr_1_FO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:20:12 34 razy
6 02.12.2014.14.20.23_zalacznik_nr_2_WU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:20:24 9 razy
7 02.12.2014.14.20.40_zalacznik_nr_4_A24.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:20:40 8 razy
8 02.12.2014.14.20.48_zalacznik_nr_5_A22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:20:48 9 razy
9 02.12.2014.14.21.03_zalacznik_nr_6_GK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:21:03 11 razy
10 02.12.2014.14.21.23_zalacznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:21:23 44 razy
11 02.12.2014.14.21.35_zalacznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:21:35 38 razy
12 02.12.2014.14.21.43_zalacznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:21:43 39 razy
13 02.12.2014.14.21.55_zalacznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:21:55 38 razy
14 02.12.2014.14.22.17_zalacznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 14:22:17 37 razy
15 02.12.2014.15.06.00_zalacznik_nr_3_PU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-02 15:06:00 45 razy
16 05.12.2014.09.00.14_opinia_RIO_ws._zaciagniecia_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-05 09:00:14 29 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 08.12.2014.15.08.54_wyjasnienia_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-08 15:08:54
Wynik postępowania
1 12.12.2014.12.29.22_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-12-12 12:29:22
Udzielenie zamówienia
1 23.12.2014.11.42.50_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-12-23 11:42:50