Kampania promocyjna projektu budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie etap II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.10.2014.08.00.04_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2014-10-07 08:00:04
2 07.10.2014.08.41.23_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2014-10-07 08:41:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.10.2014.09.41.47_szczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-07 09:41:47 68 razy
2 07.10.2014.08.00.04_SIWZ_zmieniony.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-10-07 08:00:04 83 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.10.2014.08.46.43_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-13 08:46:43
2 14.10.2014.08.34.23_odpowiedzi_na_zapytania2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-14 08:34:23
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 07.10.2014.08.41.23_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2014-10-07 08:41:23
Wynik postępowania
1 20.10.2014.15.00.43_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-10-20 15:00:43
Udzielenie zamówienia
1 30.10.2014.08.49.00_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-10-30 08:49:00