Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.10.2014.13.35.39_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-10-03 13:35:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.10.2014.13.35.39_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 13:35:39 77 razy
Wynik postępowania
1 21.11.2014.13.00.01_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-11-21 13:00:01
Udzielenie zamówienia
1 17.12.2014.09.20.02_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-12-17 09:20:02