Dostawa wyposażenia dla Portu Jachtowego i Przystani Sezonowej w Dziwnowie II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.06.2014.12.04.39_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-06-13 12:04:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.06.2014.12.04.39_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-06-13 12:04:39 74 razy
2 13.06.2014.12.05.05_zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-06-13 12:05:05 88 razy
Wynik postępowania
1 25.06.2014.10.18.51_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-06-25 10:18:51
Udzielenie zamówienia
1 03.07.2014.14.52.13_ogloszenie_o_udzieleniu_zam.pdf 2014-07-03 14:52:14