Przewozy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.05.2014.10.10.36_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_publicznym059.pdf 2014-05-22 10:10:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.05.2014.10.10.36_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-05-22 10:10:36 141 razy
Wynik postępowania
1 24.06.2014.10.01.29_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2014-06-24 10:01:29
2 24.06.2014.15.29.04_WybA_r_oferty-poprawione070.pdf 2014-06-24 15:29:04
Udzielenie zamówienia
1 03.07.2014.11.08.32_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-07-03 11:08:32