Ogłoszenie - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Utrzymanie_czysto_ci_i_porz_dku_na_terenie_Gminy_Dziwnow.doc 2007-04-05 10:43:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-04-05 10:43:53 139 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-04-12 15:32:49
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2007-04-20 15:35:45