Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.09.2013.13.28.26_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-09-20 13:28:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.09.2013.13.36.41_SIWZ_-_zaciagniecie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 13:36:41 494 razy
2 20.09.2013.13.40.42_zalacznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 13:40:42 296 razy
3 20.09.2013.13.40.59_zalacznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 13:40:59 292 razy
4 20.09.2013.13.41.48_zalacznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 13:41:48 304 razy
5 20.09.2013.13.42.57_zalacznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 13:42:57 285 razy
6 20.09.2013.13.43.44_zalacznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 13:43:44 296 razy
7 23.09.2013.11.57.45_zalacznik_nr_3_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-23 11:57:45 270 razy
8 sprawozdania_i_uchwaly.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-10-17 13:13:14 54 razy
9 21.10.2013.08.21.44_wykonanie_budA_etu_Ip._2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-21 08:21:44 36 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.10.2013.14.36.00_wyjaA_nienia_1_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-21 14:36:00
Wynik postępowania
1 07.11.2013.11.31.33_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-11-07 11:31:33
Udzielenie zamówienia
1 26.11.2013.15.07.35_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-11-26 15:07:35