Modernizację Portu Rybackiego w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.09.2013.11.12.50_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-09-16 11:12:50
2 15.10.2013.14.02.19_zmiana_ogloszenia.pdf 2013-10-15 14:02:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dok._dr._doj._port.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 12:15:36 570 razy
2 16.09.2013.11.41.31_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 11:41:31 607 razy
3 os._drogi_102.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 12:15:36 647 razy
4 projekt_102_cz.2.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 12:59:59 586 razy
5 projekt_102_cz.1.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 12:59:59 644 razy
6 przeb._kolizji_wod.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 14:01:19 516 razy
7 17.09.2013.15.13.22_sopz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-17 15:13:22 560 razy
8 pfu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-17 15:07:17 320 razy
9 decyzje_administracyjne.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 14:04:09 145 razy
10 15.10.2013.14.02.19_SIWZ_zmodyfikowany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-15 14:02:19 317 razy
11 dok._port_rybacki_-_redan.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-10-21 12:35:15 145 razy
12 24.10.2013.10.29.37_przedmiar_robA_t_dla_przebudowy_oA_wietlenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-24 10:29:37 722 razy
13 29.10.2013.10.42.21_PRZEKROI_J_ALEJKI_PARKOWE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-29 10:42:21 70 razy
14 29.10.2013.12.50.44_geologia.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-10-29 12:50:44 60 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.10.2013.14.02.19_SIWZ_zmodyfikowany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-15 14:02:19
2 18.10.2013.10.22.05_zapytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-18 10:22:05
3 21.10.2013.15.12.44_uzupeA_nienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-21 15:12:44
4 24.10.2013.10.29.37_Zapytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-24 10:29:37
5 29.10.2013.14.32.18_zapytania_i_odpowiedzi_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-29 14:32:18
Odwołania
1 26.09.2013.15.23.31_zawiadominie_o_zlozeniu_odwolania.pdf 2013-09-26 15:23:31
2 26.09.2013.15.24.38_OdwoA_anie_energopol.pdf 2013-09-26 15:24:38
3 26.09.2013.15.25.40_odwoA_anie_Warbud.pdf 2013-09-26 15:25:40
4 02.10.2013.15.23.50_przystapienie_do_odwolania_Warbud.pdf 2013-10-02 15:23:50
5 02.10.2013.15.24.05_przystapienie_do_odwolania_Energopol.pdf 2013-10-02 15:24:05
6 02.10.2013.15.24.21_przystapienie_do_odwolania_Budimex.pdf 2013-10-02 15:24:21
7 22.10.2013.14.46.26_Wyrok_KIO_Dziwnow.pdf 2013-10-22 14:46:26
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 15.10.2013.14.02.19_zmiana_ogloszenia.pdf 2013-10-15 14:02:19
Wynik postępowania
1 20.11.2013.12.36.57_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-11-20 12:36:57
Udzielenie zamówienia
1 17.12.2013.13.14.36_udzielenie_zamowienia.pdf 2013-12-17 13:14:36