Inżynier Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane związane z Modernizacją Portu Rybackiego w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.08.2013.13.50.07_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-08-28 13:50:07
2 04.09.2013.14.53.28_zmiana_gloszenia.pdf 2013-09-04 14:53:28
3 09.09.2013.11.14.37_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2013-09-09 11:14:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.08.2013.13.50.07_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 13:50:07 178 razy
2 przebudowa_kolizji_wodoci?gowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 13:58:04 0 razy
3 przebudowa_kolizji_wodoci?gowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 13:58:48 0 razy
4 przebudowa_kolizji_wodoci?gowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:00:17 0 razy
5 przebudowa_kolizji_wodoci?gowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:10:37 0 razy
6 dokumnetacja_droga_dojazdowa_port.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:18:35 151 razy
7 projekt_przebudowy_drogi_wojew?dzkiej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:18:44 0 razy
8 przebudowa_kolizji_wodoci?gowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:18:50 0 razy
9 oswietlenie_drogi_wojewodzkiej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 15:02:45 153 razy
10 przebudowa_kolizji_wodociagowej.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 15:18:17 128 razy
11 projekt_102_cz.2.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-29 10:08:58 92 razy
12 projekt_102_cz.1.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-29 10:08:58 75 razy
13 29.08.2013.10.09.19_sopz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-29 10:09:19 224 razy
14 pfu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-29 12:34:24 80 razy
15 05.09.2013.13.57.10_SIWZ_po_zmianach.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 13:57:10 39 razy
16 06.09.2013.13.56.47_sopz_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-06 13:56:47 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.09.2013.13.54.31_SIWZ_po_zmianach.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 13:54:31
2 05.09.2013.13.55.12_wyjasnienia_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 13:55:12
3 06.09.2013.13.56.47_sopz_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-06 13:56:47
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 09.09.2013.11.14.37_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2013-09-09 11:14:37
Wynik postępowania
1 20.09.2013.15.15.20_zawiadominie_o_wyb._oferty.pdf 2013-09-20 15:15:20
Udzielenie zamówienia
1 16.10.2013.14.13.45_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-10-16 14:13:45