Przewozy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w roku szkolnym 2013/2014

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.06.2013.14.29.54_OgA_oszenie013.pdf 2013-06-21 14:29:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.06.2013.14.39.29_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 14:39:29 64 razy
Wynik postępowania
1 02.07.2013.10.34.09_WybA_r_oferty014.pdf 2013-07-02 10:34:09
Udzielenie zamówienia
1 05.07.2013.10.41.31_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-07-05 10:41:31