Kampania promocyjna projektu budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.06.2013.12.44.28_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-06-18 12:44:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.06.2013.12.44.29_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-06-18 12:44:29 90 razy
2 20.06.2013.13.54.55_szczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 13:54:55 222 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.06.2013.13.54.38_wyjaA_nienia_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 13:54:38
2 20.06.2013.13.54.55_szczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 13:54:55
3 24.06.2013.11.18.30_wyjaA_nienia_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-24 11:18:30
Wynik postępowania
1 28.06.2013.08.13.15_zaw._o_uniewaznieniu_post.pdf 2013-06-28 08:13:15