Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.05.2013.10.23.55_ogloszenie_-_utrzymanie_czystosci.pdf 2013-05-15 10:23:55
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.05.2013.10.23.55_SIWZ_-_utrzymanie_czystosci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 10:23:55 563 razy
2 15.05.2013.10.25.02_(Zalacznik_1___Zakres_czynnosci_sprzatanie).pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 10:25:02 465 razy
Wynik postępowania
1 28.05.2013.12.17.10_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-05-28 12:17:10
Udzielenie zamówienia
1 14.06.2013.09.31.21_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-06-14 09:31:21