Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7 500 000,00 zł na spłatę deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.05.2013.10.37.03_ogloszenie_o_zamoweniu.pdf 2013-05-06 10:37:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.05.2013.14.23.16_SIWZ_-_zaciA_gniA_cie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 14:23:16 405 razy
2 07.05.2013.15.14.17_zalacznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 15:14:17 244 razy
3 07.05.2013.15.14.28_zalacznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 15:14:28 239 razy
4 07.05.2013.15.14.39_zalacznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 15:14:39 236 razy
5 07.05.2013.15.14.47_zalacznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 15:14:47 233 razy
6 07.05.2013.15.14.59_zalacznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 15:14:59 238 razy
7 07.05.2013.15.27.18_zalacznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 15:27:18 329 razy
8 przetarg_kredyt.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-05-08 14:43:21 264 razy
9 sprawozdania_i_uchwaly_2013.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-05-09 13:44:02 287 razy
10 21.05.2013.10.20.43_uchwala_w_sprawie_zaciagniecia_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-21 10:20:43 170 razy
11 22.05.2013.15.14.42_REGON.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-22 15:14:42 125 razy
12 22.05.2013.15.14.57_NIP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-22 15:14:57 121 razy
13 22.05.2013.15.15.35_powoA_anie_Burmistrza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-22 15:15:35 99 razy
14 22.05.2013.15.15.50_powoA_anie_Skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-22 15:15:50 122 razy
15 28.05.2013.12.11.39_opinia_RIO_w_sprawie_planowanej_kwoty_dlugu_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 12:11:39 177 razy
16 28.05.2013.12.12.21_opinia_RIO_w_sprawie_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 12:12:21 169 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.05.2013.10.19.54_odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-21 10:19:54
2 22.05.2013.13.22.33_odpowiedz_na_zapytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-22 13:22:33
3 05.06.2013.13.02.47_odpowiedz_na_zapytania_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-05 13:02:47
Wynik postępowania
1 18.06.2013.13.01.05_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-06-18 13:01:05
Udzielenie zamówienia
1 01.07.2013.13.03.48_Udzielenie_zamowienia-2013-088118-F03-PL.pdf 2013-07-01 13:03:48