Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy Portu Rybackiego w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.04.2013.13.54.48_ogA_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-04-25 13:54:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.04.2013.13.54.48_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-25 13:54:48 231 razy
2 pfu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-25 14:22:13 235 razy
Wynik postępowania
1 14.05.2013.12.30.10_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-05-14 12:30:10
Udzielenie zamówienia
1 23.05.2013.13.37.50_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-05-23 13:37:50