Pogłębienie podejścia do Portu Jachtowego Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.04.2013.08.46.37_ogloszenie_o_zmowieniu.pdf 2013-04-25 08:46:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.04.2013.08.46.37_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-25 08:46:37 193 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-25 09:15:40 174 razy
Wynik postępowania
1 14.05.2013.12.25.31_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-05-14 12:25:31
Udzielenie zamówienia
1 23.05.2013.13.38.51_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-05-23 13:38:51