Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.04.2013.14.36.26_SUW_-_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-04-10 14:36:26
2 23.04.2013.10.21.49_SUW_zmiana_ogloszenia.pdf 2013-04-23 10:21:49
3 06.05.2013.13.50.33_SUW_zmiana_ogloszenia_2.pdf 2013-05-06 13:50:33
4 17.05.2013.13.45.53_SUW_zmiana_ogA_oszenia_3.pdf 2013-05-17 13:45:53
5 24.05.2013.14.55.31_zmiana_ogloszenia_4.pdf 2013-05-24 14:55:31
6 01.06.2013.19.01.33_SUW_zmiana_ogloszenia_5.pdf 2013-06-01 19:01:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.04.2013.13.45.46_SUW_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 13:45:46 1095 razy
2 projekt_bw.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 13:45:46 791 razy
3 projekt_kan.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 08:47:34 590 razy
4 pt_stacja_transformatorowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-16 15:24:05 555 razy
5 18.04.2013.09.17.57_ZaA_aczniki_1-7_do_SIWZ_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-18 09:17:57 634 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 17.04.2013.11.39.59_wyjasnienia_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 11:39:59
2 10.05.2013.14.42.32_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:42:32
3 29.05.2013.11.49.46_odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-29 11:49:46
4 04.06.2013.14.03.36_odpowiedzi_na_zapytania_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-04 14:03:36
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 06.05.2013.13.52.23_SUW_zmiana_ogloszenia_2.pdf 2013-05-06 13:52:23
2 17.05.2013.13.46.19_SUW_zmiana_ogA_oszenia_3.pdf 2013-05-17 13:46:19
3 24.05.2013.14.56.23_zmiana_ogloszenia_4.pdf 2013-05-24 14:56:23
4 01.06.2013.19.02.05_SUW_zmiana_ogloszenia_5.pdf 2013-06-01 19:02:05
Wynik postępowania
1 25.07.2013.14.32.32_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-07-25 14:32:32
Udzielenie zamówienia
1 14.08.2013.08.51.20_udzielenie_zamowienia.pdf 2013-08-14 08:51:21