Inżynier Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane związane z realizacją Budowy Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-02-13 14:54:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-02-13 14:54:04 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.02.2013.08.43.33_zapytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-20 08:43:33
Wynik postępowania
1 01.03.2013.15.10.22_zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2013-03-01 15:10:22
Udzielenie zamówienia
1 12.03.2013.08.18.10_ogloszenie_o_udzieleniu.pdf 2013-03-12 08:18:10