Budowa Portu Jachtowego wraz z budową przystani sezonowej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-12-20 14:44:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-12-20 14:44:20 670 razy
2 projekt2.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-12-20 15:16:11 738 razy
3 projekt1.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-12-21 09:54:28 665 razy
4 9_ZESTAWIENIE_BALUSTRAD.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:52:34 814 razy
5 Plan_sondazowy_nr_49_2012-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:52:58 335 razy
6 Projekt_konstrukcja_Wiezba_dachowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:53:34 293 razy
7 ZESTAWIENIE_STOLARKI_OKIENNEJ__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:53:53 841 razy
8 ZESTAWIENIE_STOLARKI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:54:09 320 razy
9 decyzje_i_pozwolenia.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-01-09 10:40:16 254 razy
10 karty_katalogowe.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-01-11 12:05:11 132 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zapytania_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:57:27
2 zapytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-04 07:56:11
3 zapytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-09 10:31:31
4 zapytania_i_odpowiedzi_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-11 12:11:58
5 odpowiedzi_i_zapytania_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-15 13:54:05
6 zapytania_i_odpowiedzi_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-16 15:13:41
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-01-09 14:49:42
Wynik postępowania
1 zaw._o_wyb._oferty.pdf 2013-01-30 15:03:57
Udzielenie zamówienia
1 21.02.2013.12.27.00_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-02-21 12:27:00