Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_kredyt_dlugoterminowy.pdf 2012-11-27 15:07:55
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_zaciA_gniA_cie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-28 08:23:59 70 razy
2 przetarg_kredyt.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-11-28 08:23:59 55 razy
3 formularze_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-28 08:41:50 51 razy
4 Opinia_bankowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 15:01:41 40 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_-_zaciA_gniA_cie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-27 15:07:55
2 WyjaA_nienia_1_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-30 15:01:41
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-12-07 13:48:04
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie_zamowienia.pdf 2012-12-28 11:48:34