Dostawa i montaż składanego lodowiska w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-10-31 15:04:44
2 zmiana_ogA_oszenia.pdf 2012-11-07 10:11:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-31 15:04:44 212 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-06 14:16:29
2 SIWZ_-_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-07 10:16:22
3 odpowiedz_na_pytania2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-08 10:01:00
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_ogA_oszenia.pdf 2012-11-07 10:11:26
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-11-16 12:54:17
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenia_zamowienia.pdf 2012-11-27 15:23:47